Migracije oz. selitve so kompleksen globalen pojav, s katerim se srečujejo vse države po svetu.

Pojem migracije se dela na izseljevanje oz. emigracijo in priseljevanje oz. imigracijo. Združeni narodi definirajo migranta kot vsako osebo, ki spremeni svojo običajno državo bivanja in pri tem spremeni stalno ali začasno bivališče.

Ekonomske migracije se nanašajo na tiste vrste priseljevanja, povezane z možnostjo zaposlitve, dostojnim preživetjem delavca in njihovih družin.

Begunec je oseba, ki zbeži iz domovine pred nevarnostjo, preganjanjem ali neprijetnostmi zaradi vojn, političnih, religioznih ali rasnih razlogov.

V okviru Organizacije združnih narodov se s problemi beguncev ukvarja UNHCR. Po njihovih podatkih je bilo leta 1991 po vsem svetu okoli 17 milijonov beguncev, k temu številu pa je potrebno prišteti prav toliko migrantov.

Begunci so stalnica v evropski zgodovini, npr. med letoma 1891 in 1919 je pred Turki zbežalo okoli milijon Armencev, leta 1917 pa je okoli 1,5 milijona Rusov zbežalo v zahodnoevropske države.

Po 2. svetovni vojni je bilo okoli 15 milijonov Nemcev izgnanih iz nekdanjih nemških območij. Iz Madžarske je po spodleteli vstaji leta 1956 v Avstrijo pribegnilo okoli 160.000 oseb. Leta 1992 do 1995 je valove beguncev povzročil vojni spopad na tleh nekdanje Jugoslavije.

Če te zanima več o migrantih in migracijah, lahko klikneš tu.