Na kolišču Stare gmajne pri Vrhniki so arheologi leta 2002 naleteli na izjemno odkritje. Našli so ostanke najstarejšega ohranjenega lesenega kolesa in osi na svetu. V premeru meri 72 cm in je debelo okoli 5 cm.
 
Datirano je na podlagi stratigrafskih podatkov, z dendrokronološkimi raziskavami in radiokarbonsko metodo. Staro je okoli 5200 let in je sočasno z naselbino Stare gmajne, v kateri je bilo odkrito. Tehnološka dovršenost poleg starosti naša predmeta uvršča v sam vrh svetovne kulturne dediščine.
 
Les in drugi organski ostanki, ki so konstantno prepojeni z vodo in brez prisotnosti kisika, se lahko ohranijo tudi več tisoč let.  Arheologi takšen les imenujemo »moker« les, saj so njegove lastnosti bistveno spremenjene. Kolišča so značilen pojav prazgodovinskega časa na jezerskih in močvirnatih območjih alpskega prostora. Severno in južno od Alp, od vzhodne Francije, Švice, južne Nemčije, Avstrije, severne Italije do Slovenije, je poznanih že okoli 1000 naselbin. Od leta 2011 so kolišča okoli Alp razglašena na svetovni seznam kulturne dediščine UNESCO.
 
Najstarejša pri nas najdena piščal iz medvedje kosti. Piščal,ki je stara približno 60 tisoč let, je narejena iz stegnenice jamskega medveda, dve leti starega mladiča.

Nekaj o koliščarskih najdbah boste izvedeli tudi v knjigi Deček Brin na domačem kolišču.