[ar id=”90b817bfc8379c5c4bbe9d35b71a1d51″ content_slider=”[{"item_image":{"attachment_id":"2489","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/nosorog.jpg"},"item_title":"Re\u0161evanje ogro\u017eenih \u017eivali","item_link":"https:\/\/bralnotekmovanje.si\/resevanje_ogrozenih_zivali\/","item_content":"<p>Re\u0161evanje ogro\u017eenih \u017eivali Ogro\u017eene \u017eivali so \u017eivalske vrste, ki jim zaradi nizke populacije na svetu grozi izumrtje. Od leta 1996 se je na seznam ogro\u017eenih \u017eivali vpisalo 124 predstavnikov dvo\u017eivk, 1108 predstavnikov ptic, 734 predstavnikov rib, 1096 predstavnikov sesalcev in 253 predstavnikov plazilcev. Vsaka izgubljena vrsta pomeni spremembo v naravnem ravnovesju. S posegi v naravo […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2492","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Anton_Lavrin.jpg"},"item_title":"Anton Lavrin","item_link":"","item_content":"<p>Anton Lavrin Anton Lavrin je slovenski diplomat in egiptolog rojen premo\u017eni dru\u017eini leta 1789 v Vipavi, ki je takrat sodila pod Habsbur\u0161ko monarhijo. Zaradi znanja tujih jezikov in dokon\u010danega \u0161tudija teologije ter prava je med drugim leta 1834 postal&nbsp;avstrijski generalni konzul&nbsp;v Egiptu, v Aleksandriji. V Egiptu je leta 1841 spretno posredoval v sporu med tur\u0161kim […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2579","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Untitled-7.jpg"},"item_title":"\u0160panski dublon","item_link":"","item_content":"<p>\u0160panski dublon Kaj pa mleko je zlati kovanec, ki so ga od leta 1537 uporabljali v \u0160paniji, kasneje pa tudi v Mehiki, Peruju ter Novi Grenadi. Njegovo ime izhaja iz \u0161panske besede &nbsp;dobl\u00f3n, ki pomeni \"dvojni\". Najbr\u017e se je tako ime pojavilo, ker je zlatnik prikazoval dvojni portret \u0161panskega kralja in kraljice torej Ferdinanda in […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2499","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/inkvizicija.jpg"},"item_title":"Inkvizicija","item_link":"","item_content":"<p>Inkvizicija V srednjem veku je v vseh de\u017eelah zahodne Evrope delovala inkvizicija. To je sodi\u0161\u010de rimskokatoli\u0161ke cerkve, ustanovljeno leta 1289. Naloga je bila zatiranje krivoverstva ali herezije, ki je za cerkev \u017ee od za\u010detka predstavljala te\u017eavo. Inkvizitorski priro\u010dnik iz leta 1578 dolo\u010di namen inkvizicijskih kazni; pravi namen kazni ni kazen sama, da bi se oseba […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2576","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Untitled-6.jpg"},"item_title":"Odin in Thor","item_link":"","item_content":"<p>Odin&nbsp;ali Wodan &nbsp;je bil v nordijski mitologiji vrhovni bog. Tako je bil bog modrosti, vojne, pa tudi bog zmage, magije, poezije in lova. Njegova spremljevalca sta bila dva krokarja, Hugin ter Munin, v stari nordij\u0161\u010dini to pomeni&nbsp;misel&nbsp;ter&nbsp;spomin. Iz njegovega imena Wodan naj bi izviralo angle\u0161ko ime za sredo Wednesday. Thor&nbsp;je bil v nordijski mitologiji rde\u010delasi […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2505","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Alfred-Hitchcock-773×1024-1.jpg"},"item_title":"Alfred Hitchcock","item_link":"","item_content":"<p>Alfred Hitchcock Sir Alfred Joseph Hitchcock je angle\u0161ki filmski re\u017eiser in producent rojen 13. avgust 1899 v Londonu. Je sin in najmlaj\u0161i od treh otrok Williama Hitchcocka, prodajalca zelenjave.&nbsp;Zatrdil je, da ga je ob neki prilo\u017enosti, ko se je obna\u0161al precej otro\u010dje, o\u010de poslal na okro\u017eno policijsko postajo s pismom. Ko je dal pismo policaju, […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2508","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/stari.png"},"item_title":"Antika","item_link":"","item_content":"<p>Antika Antika je pojem, ki ozna\u010duje dalj\u0161e obdobje kulturne zgodovine okrog Sredozemskega morja. Vklju\u010duje civilizaciji stare Gr\u010dije in rimskega imperija. Ti dve dr\u017eavi sta najbolj vplivali na razvoj Evrope, severne Afrike in Bli\u017enjega vzhoda. Antika se je za\u010dela v 8. stol. pr. n. \u0161t. s Homerjevimi pesnitvami, kon\u010dala pa se je z za\u010detkom zgodnjega srednjega […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2582","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Untitled-8.jpg"},"item_title":"Zlati skarabej","item_link":"","item_content":"<p>Zlati skarabej Podobno kot to po\u010dne &nbsp;hro\u0161\u010dek skarabej ali govna\u010d, ko kotali in potiska od sebe veliko ve\u010dje kroglice iz \u017eivalskih iztrebkov. Iz tega razloga je za stare egip\u010dane skarabej simboliziral pot Sonca \u010dez nebo. Boga Khepera so upodabljali &nbsp;kot \u010dloveka z glavo hro\u0161\u010da. Skarabejeve amulete so pogosto polagali nad srcem mumificiranega telesa. Bili so […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2513","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/dolls-4059323_960_720.jpg"},"item_title":"Porcelanaste lutke","item_link":"","item_content":"<p>Porcelanaste lutke Porcelanaste lutke so najve\u010djo priljubljenost dosegle med 1860 in 1900 v Nem\u010diji, od kitajskih sorodnih lutk pa se lo\u010dijo po bolj naravni barvi ko\u017ee, ki je zelo podobna \u010dlove\u0161ki. Nem\u0161ke lutke iz takratnega \u010dasa so zaradi omenjenega pridobile na priljubljenosti, poleg tega pa so bili lasje igra\u010d narejeni iz \u010dlove\u0161kih las, ki so […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2515","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/monk-2549533_960_720.jpg"},"item_title":"Menihi","item_link":"","item_content":"<p>Menihi Menih ali redovnik pripada dolo\u010denmu cerkvenemu redu, ki svoje \u017eivljenje posve\u010da vi\u0161jemu cilju. \u017denske so nune ali redovnice. V osnovi obstajata dve vrsti menihov, odvisno od njihovega na\u010dina \u017eivljenja. Prvi so pu\u0161\u010davniki, \u017eivijo v samoti, drugi pa cenobiti, ki bivajo v skupnosti. Pu\u0161\u010davni\u0161ka oblika je starej\u0161a in je zna\u010dilna za vzhod ter pravoslavne cerkve, […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2518","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/MSF_dual_English_CMYK-1024×383-1.jpg"},"item_title":"Zdravniki brez meja","item_link":"","item_content":"<p>Zdravniki brez meja Zemljevid prikazuje kje vse je bila organizacija aktivna v letu 2014. Leta 1971 so v Franciji v Parizu ustanovili organizacijo&nbsp;Zdravniki brez meja&nbsp;kot odgovor na dr\u017eavljansko vojno v Nigeriji, ki je obkolila neodvisno obmo\u010dje&nbsp;Biafra. Nekaj francoskih zdravnikov in novinarjev se je prostovoljno javilo, da bodo tem ljudem nudili pomo\u010d, saj so verjeli, da […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2520","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sperm-oil-682×1024-1.jpg"},"item_title":"Spermacetsko olje","item_link":"","item_content":"<p>Spermacetsko olje &nbsp;Izraz se pojavlja v pustolovski zgodbi&nbsp;Moby Dick. Olje, ki so ga mornarji pridobili iz kitove glave, tako, da so vanj vrezali ve\u010djo luknjo in iz spermacetskega organa z vedrom ven povlekli olje, ki se je tam nahajalo. Snov se lahko nahaja tudi v spodnjem organu tako imenovani meloni, ki ga imajo tudi drugi […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2522","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/zlato.jpg"},"item_title":"Izpiranje zlata na Slovenskem","item_link":"","item_content":"<p>Izpiranje zlata na Slovenskem Zlato, ki mu v latin\u0161\u010dini pravimo Aurum, pomeni svetle\u010di \u017earek. Zlato kopljejo na vseh kontinentih razen na Antarktiki, kjer je prepovedano rudarjenje. Najgloblji rudnik na svetu je Veliki lev v Ju\u017eni Afriki, globok 3900 metrov. Iz tone zlate rude v povpre\u010dju dobimo le od 4 do 6 gramov \u010distega zlata. Najve\u010dji […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2524","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/tutankhamun-509752_960_720.jpg"},"item_title":"Mumije in mumificiranje","item_link":"","item_content":"<p>Mumije in mumificiranje Mumija je fosilni ostanek sesalcev, predvsem ljudi, katerih ko\u017ea in meso sta se ohranila, ko sta bila namerno ali naklju\u010dno izpostavljena kemikalijam, ekstremni vro\u010dini ali ledu. Mumifikacija je zelo redek na\u010din fosilizacije. V starem Egiptu so mumificirali trupla bogatih ljudi in faraonov. Postopek mumifikacije:&nbsp;najprej so s kovinsko kljuko skozi nosnico potegnili mo\u017egane. […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2526","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/greece-2710626_960_720-1.jpg"},"item_title":"Aleksander Veliki","item_link":"","item_content":"<p>Aleksander Veliki Aleksandrov u\u010ditelj je bil Aristotel, ki ga je pripravljal na vladanje. Obvladal je geografijo, filozofijo in knji\u017eevnost. Od malih nog se je uril v je\u017ei, uporabi oro\u017eja in poveljevanju. Bil je mo\u017e dejanj, raje je osvajal kot vladal. \u017de z osemnajstimi leti je poveljeval makedonski konjenici v bitki proti Grkom in zmagal. Zavaroval […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2529","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/alhambra.jpg"},"item_title":"Alhambra","item_link":"","item_content":"<p>Alhambra Poimenovanje izvira iz arabskega jezika in pomeni rde\u010da trdnjava. Odra\u017ea barvo rde\u010de gline, okolice, iz katere je narejena. Je pala\u010dni kompleks, ki je bil zgrajen v 14. stoletju. Na njenem mestu je bila \u017ee leta 1889 zgrajena majhna utrdba, ki so jo opustili. Sredi 13. stoletja je prvi emir Granadskega emirata na njenem mestu […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2531","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/ChristiePortrait.jpg"},"item_title":"Agatha Christie","item_link":"","item_content":"<p>Agatha Christie Agatha Mary Clarissa Miller, Lady Mallowan je angle\u0161ka pisateljica kriminalnih romanov. Bolj znana je kot Agatha Christie. Rojena je bila 15. september 1890, Torquay, Devon v Angliji. Obo\u017eevala je detektivske zgodbe in napisala je ve\u010d kot 80 romanov. Zaradi tega so jo imenovali&nbsp;Kraljica misterijev.Znani lik iz njenih romanov je med drugimi Hercule Poirot. […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2573","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Untitled-5.jpg"},"item_title":"Bidermajer","item_link":"","item_content":"<p>Bidermajer Bidermajer je izraz, s katerim se opisuje tako na\u010din \u017eivljenja in mentaliteta, kot umetnost in kultura v obdobju med letoma 1815 – 1848 v srednji Evropi. V ta slog sodi tudi oprema stanovanja in pohi\u0161tvo.Izraz se pojavlja v knjigi&nbsp;Otilija in rumena ma\u010dka. Otilija gre v \u0161olo<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2536","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/artificial-intelligence-3382507_960_720.jpg"},"item_title":"Umetna inteligenca","item_link":"","item_content":"<p>Umetna inteligenca Umetna inteligenca je podro\u010dje informatike z interdisciplinarnim zna\u010dajem. Cilj umetne inteligence je razvoj naprav, ki se vedejo kot da bi razpolagale z inteligenco. Umetna inteligenca je prepletena s psihologijo, nevrologijo, matematiko, logiko, filozofijo in drugimi vedami. Izvirni cilj je izdelati stroj, ki posnema \u010dlove\u0161ko razmi\u0161ljanje. Pri tem pa so vklju\u010dena tudi \u010dustva in […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2538","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Katapult.jpg"},"item_title":"Katapult","item_link":"","item_content":"<p>Katapult Namen katapulta je bilo metanje kamenja ali pu\u0161\u010dic. Uporabljal se je predvsem pri obleganjih.&nbsp;Si vedel, da so prvi katapult izumili stari Grki najbr\u017e okoli leta 400 pred na\u0161im \u0161tetjem? Poznamo gr\u0161ke, rimske in srednjeve\u0161ke katapulte, ki se nadalje delijo \u0161e na: baliste manganele onagerje triboke ali trebu\u0161ete Izdelaj si svoj katapult po navodilih iz […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2540","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/boat-207129_960_720.jpg"},"item_title":"Ribi\u0161tvo","item_link":"","item_content":"<p>Ribi\u0161tvo Ribolov je vrsta lova, pri katerem uporabljajo razli\u010dne priprave za lovljenje rib, rakov, mehku\u017ecev in raznih drugih morskih nevreten\u010darjev. Arheolo\u0161ke najdbe pri\u010dajo, da je ribolov pomemben vir prehrane \u017ee od pradavnine. Prve najdbe ribi\u0161kih priprav so stare okoli 10.000 let. Tudi ostanki ribjih kosti in stenske slike v jamah pri\u010dajo, kako pomemben vir prehrane […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2542","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/elvis.jpg"},"item_title":"Hiperaktivnost","item_link":"","item_content":"<p>Hiperaktivnost Hiperaktivnost ali sindrom ADHD pomeni, da ima otrok te\u017eave s pozornostjo in da je pretirano motori\u010dno dejaven. Tak\u0161ni otroci se v \u0161oli sre\u010dujejo s \u0161tevilnimi te\u017eavami. Pestijo jih kratkotrajna pozornost, motori\u010dni nemir in impulzivnost, vse to pa vpliva na u\u010denje, vedenje in \u010dustveno ter dru\u017ebeno prilagajanje okolju. Otrok, pri katerem se pojavljajo znaki sindroma […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2545","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/zgo-lekarnistva1-1024×666-1.jpg"},"item_title":"Lekarni\u0161tvo na slovenskem","item_link":"","item_content":"<p>Lekarni\u0161tvo na slovenskem Najbr\u017e je iskanje zdravil, zdravilnih zeli\u0161\u010d, lekov in raznih mazil za laj\u0161anje bole\u010din in drugih tegob prisotno \u017ee od kar svet stoji. Vendar imamo prvi zapis v slovenskem jeziku, ki omenja lekarni\u0161tvo na na\u0161ih tleh oz. lekarnarja \u0161ele ali pa \u017ee iz&nbsp;leta 1598. Takrat je &nbsp;novome\u0161ki fizik Bartolomej Schoeber objavil navodila in […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2547","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/napoleon-867×1024-1.jpg"},"item_title":"Napoleon Bonaparte","item_link":"","item_content":"<p>Napoleon Bonaparte Ali veste, da obstaja pet razli\u010dic ali kopij Napoleonovega portreta, ki ga je naslikal francoski slikar&nbsp;&nbsp;Jacques-Louis David&nbsp;med leti 1801 in 1805? Napol\u00e9on Bonaparte je francoski voja\u0161ki vodja, general in cesar rojen leta 1769 v &nbsp;Ajacciu na Korziki. Ve\u010d o Napoleonovem \u017eivljenju izveste v knjigi: Alhambra<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2567","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Untitled-2.jpg"},"item_title":"Robert Ripley","item_link":"","item_content":"<p>Robert Ripley LeRoy Robert Ripley&nbsp;(1890 \u2013 1949), je ameri\u0161ki karikaturist ter amaterski antropolog. Znan je po svoji \u010dasopisni kolumni&nbsp;Verjeli ali ne!&nbsp;- Believe It or Not! Bil je tudi strasten zbiratelj. V 35ih letih je obiskal 201 dr\u017eavo, kjer so ga zanimale predvsem nenavadne, neverjetne, nerazlo\u017eljive in \u010dudne re\u010di. Dobil je vzdevek&nbsp;Moderni Marco Polo. Na svojih […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2552","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Mamluk_horseman_circa_1550-768×1024-1.jpg"},"item_title":"Mameluki","item_link":"","item_content":"<p>Mameluki Mameluki &nbsp;je izraz za osvobojene&nbsp;vojne su\u017enje, ki so si v vojski priborili najvi\u0161je polo\u017eaje. Mamelu\u0161ko gospostvo je zna\u010dilno za muslimanske de\u017eele od 13. stoletja dalje. Tam so si su\u017enji-\u010dastniki podvrgli ljudstvo in mu vladali v obliki skupinske posesti. Ve\u010dina bogastva in zemlje je pripadla Mamelukom, iz svojih vrst pa so nato izvolili vladarja, ki […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2570","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Untitled-4.jpg"},"item_title":"Dragulji","item_link":"","item_content":"<p>Dragulji Dragulj je mineral, kamen ali okamenela snov. Lahko ga uporabljamo za nakit ali pa ga samo zbiramo. Dragulji, najdeni v naravi, \u0161e ne predstavljajo dragega kamna. Potrebno ga je \u0161e obdelati (\u017eaganje, bru\u0161enje, glajenje, poliranje itd.), da bo le-ta zasijal v vsej svoji lepoti in barvi. Najdemo jih med naravnimi rudninami, najdra\u017eji so minerali. […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2556","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Galicia.svg_.png"},"item_title":"Galicij\u0161\u010dina","item_link":"","item_content":"<p>Galicij\u0161\u010dina Augustin Fernandez Paz je svojo zgodbo&nbsp;Ime mi je Skywalker&nbsp;napisal v svojem maternem jeziku galicij\u0161\u010dini. Galicija je avtonomna pokrajina na SZ \u0160panije, kjer se govori galicij\u0161\u010dino in je poleg \u0161panskega tam tudi uradni jezik. Galicij\u0161\u010dino danes govori okoli 3 milijone ljudi ter ima s portugal\u0161\u010dino skupnega prednika. Tako zelo sta si ta dva jezika podobna, […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2558","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/migration-3129340_960_720.jpg"},"item_title":"Migranti in migracije","item_link":"","item_content":"<p>Migranti in migracije Jabol\u010dni kola\u010d in baklavaMajhna mo\u017enostJuanova de\u017eelaBela kava in Posipanec Ko je o\u010de postal grmPrihrani mi mestoBenetke Migracije oz. selitve so kompleksen globalen pojav, s katerim se sre\u010dujejo vse dr\u017eave po svetu. Pojem migracije se dela na izseljevanje oz. emigracijo in priseljevanje oz. imigracijo. Zdru\u017eeni narodi definirajo migranta kot vsako osebo, ki spremeni […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2560","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/pexels-photo-992766-1024×759-1.jpg"},"item_title":"Cirkus","item_link":"","item_content":"<p>Cirkus Cirkus izhaja iz latinske besede in pomeni krog. V rimskem obdobju je bil cirkus podolgovata zgradba s tekmovalno stezo, imenovano arena, za tekmovanje za vprego in dvigajo\u010dimi se vrstami za gledalce. Verjetno se je razvila po zgledu gr\u0161kega Hipodroma. Od konca 18. stoletja pa je cirkus velik okrogel \u0161otor s kro\u017eno mane\u017eo in klopmi […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2562","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/holokavst.jpg"},"item_title":"Holokavst","item_link":"","item_content":"<p>Holokavst Holokavst je beseda gr\u0161kega izvora holos (pomeni celoto) in kaustos (pomeni za\u017egan). Je sistemati\u010dni genocid, ki ga je izvajala nacisti\u010dna Nem\u010dija med drugo svetovno vojno. Ve\u010dinoma so bili \u017ertve tega genocida Judje. Za\u010del se je leta 1941 in je trajal vse do leta 1945. Glavni cilj je bilo iztrebljanje ljudstev, kot so Judje, Rusi, […]<\/p>"},{"item_image":{"attachment_id":"2585","url":"\/\/www.bralnotekmovanje.si\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Untitled-9.jpg"},"item_title":"Koli\u0161\u010darske najdbe","item_link":"","item_content":"<p>Koli\u0161\u010darske najdbe Na koli\u0161\u010du Stare gmajne pri Vrhniki so arheologi leta 2002 naleteli na izjemno odkritje. Na\u0161li so ostanke najstarej\u0161ega ohranjenega lesenega kolesa in osi na svetu. V premeru meri 72 cm in je debelo okoli 5 cm. Datirano je na podlagi stratigrafskih podatkov, z dendrokronolo\u0161kimi raziskavami in radiokarbonsko metodo. Staro je okoli 5200 let […]<\/p>"}]” _array_keys=”{"content_slider":"content_slider"}” _made_with_builder=”true”][/ar]