Podpisani zakoniti zastopnik otroka, čigar podatke sem navedel v prijavnem obrazcu, soglašam, da Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Trg Brolo 1, 6000 Koper, za namen sodelovanja pri bralnem tekmovanju Berimo z Rovko Črkolovko zbira, obdeluje in javno predstavi naslednje osebne podatke mojega otroka:

  • Razred, ki ga otrok obiskuje;
  • Skupinske posnetke;
  • Posnetke na fotografijah na prireditvah in pri različnih dejavnostih vzgojno-izobraževalnega dela;
  • Objave rezultatov tekmovanja.

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka, ki jih bo knjižnica javno predstavila, po naravi, vsebini in namenu ne posegajo bistveno v zasebnost posameznika, v skladu z novo evropsko uredbo GDPR in določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04, 76/08).

Seznanjen/a sem:

  • Da bo knjižnica zgoraj navedene osebne podatke hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov
  • S pravico, da lahko soglasje kadarkoli prekličem.