Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega tekmovanja.

Zakaj ravno 5. in 6. razred? Po opažanjih in rezultatih raziskav se ravno v tej starostni skupini otrok zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje.

Zastavili smo si cilj, da bi med petošolci in šestošolci ponovno vzbudili zanimanje za branje in vzgojili bodoče bralce. Na ta način si Knjižnica prizadeva za povečanje števila aktivnih članov in uporabnikov. Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja.

Organizirali smo torej bralno tekmovanje ne za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo. Poleg vzpostavljanja pozitivnega odnosa do knjige in branja pa tekmovanje omogoča otroku, da vadi in krepi veščine pisnega izražanja z objavami na spletu, kar mu omogoča interakcijo s sovrstniki v varnem spletnem okolju. Komentarji so sprotno pregledani, s čimer preprečimo žaljivost, sovražni govor ipd. Z objavami mnenj o prebranem učenci urijo svojo kritičnost pri presoji literarnih del. Sodelujoči učenci imajo prek spletne strani možnost priporočanja knjig, pogovora o njih, izmenjave mnenj in to ne samo znotraj ene oddelčne skupnosti, temveč tudi z vrstniki iz drugih šol.

Bralnega tekmovanja se je v šolskem letu 2016/2017 udeležilo 344 petošolcev iz enajstih obalnih osnovnih šol. V štirih mesecih so učenci prebrali skupno 1.629 knjig. Na spletni strani, oblikovani za namene tekmovanja, so udeleženci v tem času objavili 1.217 mnenj o prebranih knjigah in oddali 3.644 glasov. Učenci so, razen redkih izjem, vzporedno z bralnim tekmovanjem opravili tudi bralno značko.

V šolskem letu 2017/18 smo bralno tekmovanje organizirali tudi za šestošolce. K tekmovanju se je prijavilo 851 peto- in šestošolcev iz 16-ih obalnih šol, od tega jih je 5 iz zamejstva oziroma slovenskih šol v Italiji, ki so se nam pridružile prek Narodne in študijske knjižnice Trst. Skupno so prebrali 4.020 knjig in na spletno strani objavili 1.220 mnenj ter oddali 6.276 glasov.

Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko smo v šolskem letu 2018/2019 nadgradili in k sodelovanju povabili vse knjižnice obalno-kraškega območja. Tako je bilo v tretjo izvedbo tekmovanja vključenih 15 osnovnih šol občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Sežana, Ilirska Bistrica in Postojna ter 10 slovenskih osnovnih šol iz Trsta, skupno 65 oddelkov, kar predstavlja  985 učencev. V štirih mesecih so skupno prebrali 4.379 knjig, oddali 3.068 glasov in objavili 532 mnenj na spletni portal, ki je takrat beležil že več kot 129.500 ogledov. 

V  šolskem letu 2019/2020 so se k projektu priključili učenci, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika v Banja Luki v sodelovanju s slovenskim društvom Triglav in učenci slovenske osnovne šole iz Celovca v sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico Celovec in Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Na tržaškem območju so se nam priključile še štiri nove šole: Nižja srednja šola Iga Grudna iz Nabrežine, NSŠ Simon Gregorčič (Dolina), NSŠ Sv. Ciril in Metod (Sv.Ivan) in OŠ Albin Bubnič (Milje). V piranski občini pa dve novi šoli: OŠ Cirila Kosmača in OŠ Sečovlje ter iz Divače OŠ dr. Bogomirja Magajne Vreme. Skupno je bilo prijavljenih 1.154 tekmovalcev, ki so prebrali 4.676 knjig. Spletna stran je beležila že čez 651,000 obiskov.

Projekt je do sedaj prejel dve pomembni priznanji, in sicer nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2018 in priznanje slovenske sekcije IBBY za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.

 

Se nam želite priključiti?

Zelo bomo veseli vaše udeležbe. Pišite nam.